خدمات اصلی / عضويت درشبكه فروشگاههاي زنجيره اي

 

plan

اين سرويس خدمتي نوين درزمينه خرده فروشي كالا است كه براي اولين با در ايران ارائــه مي شود . سرويس عضويت درشبكه فروشگاههاي زنجيره اي به صورت يك بسته كامل براساس الگوي فرانشيز كه در سوپرماركت هاي زنجيره اي بسياري از نقاط جهان متداول است طراحي شده است . با پيوستن به اين سرويس تمامي امور تامين ، انتخاب و مديريت سبد كالا ، قيمت گذاري ، تبليــغات و بازار يابي ارائه تجهيزات و ملـــزومات با قيمت رقابتـي و غيره .... به عهده شركت پـخش كلان قرار مي گيرد . شما علاوه بر صرفه جويي درهزينه و زمان ، از بسياري مزاياي ديگر عضويت درشبكه فروشگــاههاي زنجيره اي نيز بهره مند ميشويد . همچنين با داشتن سيستم مكانيزه فروش ، آمـــــار دقيق و به روز سوددهي كسب و كار خود را هميشه در دسترس خواهيد داشت . برخي مزاياي استفاده از ســـرويس عضويت در شبكه فرو شگاههاي زنجيره اي از قرار ذيل است :

 • جلب اعتماد مشتري به دليل داشتن نام تجاري شناخته شده زنجيره اي
 • بهره مندي از تبليغات سراسري مشترك و محلي
 • افزايش سود آوري به واسطه دستيابــي به خريد كلان و قيمتــهاي مناسب كالا ، تجهيـزات و ملزومات و غيره

  درصورت تمايل به كسب اطلاعات بيشتر دراين زمينه با شماره تلفن هاي ما تماس حاصـل فرماييد تا مسئولين منطقه ما در اسرع وقت به صورت حضوري شما را از مزاياي اين خدمت شركت پخش كـلان آگاه سازند .

 • سوالات شما

  • شرايط پيوستن به عضويت درشبكه فروشگاههاي زنجيره اي را توضيح دهيد ؟
  • متراژو ابعا فروشگاه ، موقعيت فــروشگاه درمحله و حسن سابقه از مـــوارد اصلـي هستند كـه ما درجـــريان دعوت يك فــروشگاه به عضــويت درشبكه زنجـــيره اي مدنــــظر قرار مي دهيـم . معمولا" فروشگاههاي داراي بيش از 100 متر فضاي فروش مفيد كه درنقاط مرغوب هـــــرمحـلـه قرارگرفته اند و گردانندگان آن از توانايي بالا برخوردارند در اولويت قرارمي گيرند .

  • آيا فروشگاه همسايه من نيز ممكن است به عضويت اين سرويس درآيد ؟
  • اين سرويس درهر محـــدوده تنها به يك يا چند فروشگاه كه بـــهترين گزينه و داراي شرايــط مشخصي باشد ارائه ميشود، بنابراين درهر منطقه خاص جغرافيايي انحصاري خواهد بود .

  • تعهدات من چه مي باشند ؟
  • رعايت دستورالعملهاي كلي اداره فروشگاه از نظر چيدمان كالا وظاهر فروشگاه ، برخورد با مشتـري  قيمت گذاري سراسري و برخي موارد ديگر كه جهت حفظ ظاهر يكسان كلـيه فروشگاهها نــياز است و دردستورالعملهاي كاري درج شده است .

  • قيمت گذاري كالا به عهده چه كسي خواهد بود ؟
  • از آنجا كه فروشگاه شما به عضويت شبكه فرو شگاههاي زنجيره اي درخواهد آمد ، بـراي يكسان بودن قيمت ها درتمام فروشگاهها ، قيمت گذاري كالا و تغييرات قيمت به صورت هماهنگ و خـودكار توسط سيستم كامپيوتري مستقر درفروشگاه كه با كامپيوتر مركزي ارتباط دارد انجام مــــي گيرد .

  • هزينه اين سرويس چقدر است ؟
  • كليه خدمات ارائه شده دراين ســرويس از جمله تبليغات سراسري ، ارائه خــدمات كامپيوتري مشاوره و ارائه اطلاعات تجاري رايـگان هستند و تنها شما خريد كليه اقــــلام مورد نياز خود را با برخورداري از حداقل قيمتهاي ممكن از طريق پخش بهاركلان انجام مي دهيد .

  • پرداخت وجه كالا چگونه انجام مي شود و آيا امكان خريد مدت دار نيز وجود دارد ؟
  • دراين سرويس برخــلاف سيستم سنتي ، درهربار تحــويل كالا ، نيازي به تسويه مالــي نيست . درمقابل ، مشترك مي تواند با ارائه ضمانتنامه بانكي سقف معيني تسهيلات از شركت پخش بهاركلان دريافت كند ، كه با توجه به كاهش تعداد دفعـات تسويه حساب درمقايسه با سيستم سنتي و حــذف تسويه حساب هاي متعدد روزانه با ويزيتورهاي مختلف و همچنين تامين تمامي كالاهاي مــــورد نياز توسط اين شركت بسيار مقرون به صرفه و منطقي خواهد بود . همچنين چنانچه شما دراخذ ضمانتـنامه بانكي نياز به حمايت داشته باشيد ، شركت پخش بهاركلان مي تواند دراين زمينه شما را راهنمايي كند  لازم به ذكر است با رسيدن مبلغ بدهكاري به سقف از قبل تعيين شده يا مدت زمان از قـــبل تعـيين شده پس از تحويل كالا نسبت به تسويه حساب اقدام خواهد شد .
   يكي از اهــداف اصلي شـــركت كلان آسان سازي تسويه مالــي براي كليه مشتريان خود مي باشد . دراين سرويس مشتــركين درزمان تحــويل كالا تنها نياز به كنترل و امضاء برگه تحـ‌ويل كالا دارند . صورت وضعيت در زمانهاي معين يا در صورت رسيدن بدهي به سقف تعيين شده يا سررسيدن زمـان پرداخت خريد مدت دار به شما ارسال ميگردد تا پس از بررسي در زمان مناسب نسبت به پـــرداخت وجه آن اقدام شود . از مزاياي اين روش كاهش زمـان تحويل و رسيد كالا و جلوگيـــري از اشتباهات احتمالي ناشي از تداخل كارها مي باشد . زيرا شما پس از بررسي صورتحساب خود در زمــان مناسب نسبت به پرداخت وجه ( به صورت نقدي ، چك يا حواله ) اقدام مي كنيد .

  planplanplanplan