خدمات اصلی / سرويس مديريت سامانه فروش

 

plan

درسالهاي اخير مزاياي آشكاراستفاده ازسيستم فروش مكانيزه (باركد ) درمديريت بهينه كالا ، بسياري از واحدهاي خرده فروشي ، ازجمله سوپرماركت هاي بزرگ و كوچك را به اسقرار اين سامانه ها ترغيب كرده است . اما درعمل به دليل مشكلاتي مانند عدم رعايت اصول استفاده ازباركدتوسط توليد كنندگان داخلي ، كمبود مهارت لازم درزمينه انتخاب ، كاربرد و نگهداري نـرم افزارها و سخت افــزارهاي لازم و نيز هــزينه بالاي ورود اطــلاعات و راهبـري اين سيستم ها توسط كاربــران غيـرحرفه اي امكان بهره مندي از مزاياي اين فن آوري براي فروشگاهها غيرممكن بوده است .
شركت پخش كلان مفتخر است براي اولين بار درايـران با اتكا به تجـارب كسـب كرده دراين زمينه اقــدام به ارائــه ايـن خدمـات به تعـداد معـدودي سوپرمـاركت درهـر منطقـه شهــري بنمـايد . شما ميتوانيد با پيوستن به سرويس مديريت سامانه فروش با آسودگي خاطر ، ازكلــيه مـــزاياي اين خدمت نوين بهره مند شويد . از جمله مزاياي استفاده از سيستم فروش مكانيزه ميتوان به مــوارد ذيل اشاره كرد :

 • جلب اطمينان مشتري با ارائه فاكتور چاپي فروش
 • امكان فروش كالاي فله و فاقد باركد درسيستم
 • امكان فروش كالاي فله و فاقد باركد درسيستم
 • كاهش سرقت و پرت اجناس با امكان شناسايي سريع موارد احتمالي
 • امكان تهيه انواع گزارشات فروش و سود آوري براي هركالا وفروشـگاه دردوره هاي انتخابـي

  درصورت تمايل به كسب اطلاعات بيشتر دراين زمينه با شماره تلفن هاي ما تماس حاصـل فرماييد تا مسئولين منطقه ما در اسرع وقت به صورت حضوري شما را از مزاياي اين خدمت شركت پخش كـلان آگاه سازند .

 • سوالات شما

  • چگونه ميتوانم از نزديك با نحوه كار و مــزاياي سيستم فروش مكانيزه آشنا شـوم ؟
  • شما ميتوانيد با هماهنگي با مسئـول منطقه ما از يك يا چند فروشگاه ، كه از سيستــم ما استـفاده ميكنند بازديد كنيد و علاوه بر آشنا شدن با نحوه كار و گزارشات و مزاياي اين سيستم از نــــزديك با افراديكه اين سيستم را به صورت روزانه استفاده مي كنند صحبت كنيد .

  • هزينه تامين نرم افزار و سخت افزار لازم چقدراست ؟
  • پرسنل معرفي شده از سوي شما به صورت رايگان درفروشگاههاي منتخب ، تحت آموزش تئوري و عملي قرار مي گيرند . بدين ترتيب قبل از استقرار سيستم درفـروشگاه شما ، اين افراد كامــلا مسلط به كـار با سيستم شده اند و ضــمن كار عملي درمحـل و تحت شرايط واقعي به نحـــوه كار با روش جديد اشراف كامل پيدا كرده اند تا با كمترين مشكل درفروشگاه شما به كار مشغول شوند .

  • نحوه خاتمه قرارداد درصورت عدم تمايل به ادامه كار چگونه است ؟
  • اين سرويس شامـل يك دوره رايـگان آزمايــشي 3 ماهه ميباشد كه در صورت عدم تــمايل شما به ادامه كار ، بدون اخذ هيچ هزينه اي ، ارائه اين سرويس خاتمه مي يابد . بدين ترتيب شما بدون نياز به صرف هيچ هزينه اي ميتـــوانيد درباره فوايد اين سرويس تصميم گرفته و سپس نــسبت به ادامه همكاري اقدام كنيد . پس از عقد قرارداد ، درصورتيكه درهرزمان و به هر دليل مايل به ادامــه دريافت اين سرويس نبوديد تنها با يك ماه اعلام قبلي ، به قطع اين سرويس اقدام خواهد شد .

  • مدت زمان اسقرار سيستم چقدر است ؟
  • بستــه به حجم فــروشگاه شما از نظر تعــداد صـندوق ، موجــودي انواع كالاي قابــل فروش تعداد پرسنل و برخي موارد ديگر بين 2 تا 4 هفته زمان راه اندازي مورد نياز است .

  • هزينه ارائه سرويس مديريت سامانه فروش چقدر است ؟
  • بنا به حجم گردش كار فروشگاه ، نرخ ارائه اين سرويس در هر فروشگاه متغير است ، امـــا در هر صورت شركت بهار كلان اين تضمين را ميدهد كه به دليل استفاده از امكانات مشترك ، هزينه پرداختي بسيار كمتراز انجام دادن اين كار به صورت مستقل توسط فروشگاه باشد .

  • امنيت اطلاعات مالي من چگونه تامين شود ؟
  • امنيت اطلاعات هرمشتري از مهمترين اولويت هاي ما در طراحي سرويس مديريت سامانه فـروش بوده است . گردش كليه اطلاعات در اين سيستم ها در فرمهاي بي نام با كد هاي رمزدار و متغير انجام مي گيرد به نحويكه هيچ يك از افراد دخيل درثبت و ورود اطلاعات از هويت فروشگاهها اطـلاع ندارند و فقط پرسنل مجاز امكان دسترسي به اطلاعات و تهيه گزارشات را پيدا ميكنند .

  planplanplanplan